Начало » APIs » Server API


Какво е GameTracker Server API

Чрез GameTracker Server API можете да покажете информация за ваш гейм сървър на уеб страницата си в реално време. Единственото, което се изисква за да използвате нашето API е гейм сървърът ви да е добавен в нашия каталог.

api
Лесно за използване
transfer
HTTP GET или HTTP POST заявка
json
Информация в JSON формат

Структура на информацията

{
	"server": {
		"details": {
			"ip": "31.13.221.78",
			"c_port": 27015,
			"q_port": 27015,
			"online": true,
			"game": "cs",
			"gameFull": "Counter-Strike 1.6",
			"name": "CS MegaGaming Dust2 Only",
			"map": "de_dust2",
			"players": 12,
			"maxplayers": 31,
			"average": 11
		},
		"players": [
			{
				"rank": 1,
				"name": "headbreakerMp3",
				"score": 7,
				"time": 2676
			},
			{
				"rank": 2,
				"name": "Amnes1a",
				"score": 1,
				"time": 2606
			},
			{
				"rank": 3,
				"name": "We Own It/m3ry.jane",
				"score": 0,
				"time": 2552
			},
			........
		]
	},
	"top_players": {
		"i": {
			"total_players": 16,
			"total_pages": 1,
			"current_page": 1,
			"per_page": 20
		},
		"p": [
			{
				"rank": 1,
				"name": "vn~r0cky",
				"score": 47,
				"time": 2313
			},
			{
				"rank": 2,
				"name": "ManqkaBG",
				"score": 36,
				"time": 2514
			},
			{
				"rank": 3,
				"name": "vn~ver0nika",
				"score": 20,
				"time": 3313
			},
			........
		]
	}
}

Пример за използване чрез PHP (стъпка по стъпка)

1
За да използвате услугата трябва да поставите следващата функция някъде в горната част на уеб страницата си:

function GAMETRACKER_API_SERVER_INFO($server_id, $page = 1, $per_page = 20) 
{

	$url = 'https://gametracker.bg/api.php?action=server';
	$postdata = '&id='.$server_id.'&page='.$page.'&start='.$per_page;
	  
	$ch = curl_init($url);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postdata);
	$data = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	  
	$data = json_decode($data, true);
	  
	return $data;

}

Параметър Тип Задължителен Инфо
server_id integer да уникалният номер на сървъра
page integer не избор на страница от резултатите
per_page integer не избор за брой резултати на страница

2
Дефинирате променлива:

$server = GAMETRACKER_API_SERVER_INFO(1);  

3
Извеждате информацията там, където ви е необходима:

// извеждане на името на сървъра
echo $server['server']['details']['name'];
		
// извеждане на картата
echo $server['server']['details']['map']; 
     
// извеждане на онлайн играчите
// Rank 1 - Name Player - Score 40 - Time 200 ...
foreach($server['server']['players'] as $player)
{
	echo $player['rank'] . ' - ';
	echo $player['name'] . ' - ';
	echo $player['score'] . ' - ';
	echo $player['time'];
	echo '<br/>';
}
     
// извеждане на топ играчите
// Rank 1 - Name Player - Score 40 - Time 200 ...
foreach($server['top_players']['p'] as $player)
{
	echo $player['rank'] . ' - ';
	echo $player['name'] . ' - ';
	echo $player['score'] . ' - ';
	echo $player['time'];
	echo '<br/>';
} 

Всички полета са задължителни.
Потребителско име

Парола