Начало » APIs » Информация за сървър


Описание

Можете да покажете информация за ваш гейм сървър на уеб страницата си в реално време. Единственото, което се изисква за да използвате нашето API е гейм сървърът ви да е добавен в нашия каталог.

api
Лесно за използване
transfer
HTTP GET или HTTP POST заявка
json
Информация в JSON формат

Параметри

https://gametracker.bg/api/server
Параметър Тип Задължителен Инфо
id integer да уникалният номер на сървъра (ID)
page integer не избор на страница от резултатите
start integer не избор за брой резултати на страница

Структура на информацията

{
	"server": {
		"details": {
			"ip": "31.13.221.78",
			"c_port": 27015,
			"q_port": 27015,
			"online": true,
			"game": "cs",
			"gameFull": "Counter-Strike 1.6",
			"name": "CS MegaGaming Dust2 Only",
			"map": "de_dust2",
			"players": 12,
			"maxplayers": 31,
			"average": 11
		},
		"players": [
			{
				"rank": 1,
				"name": "headbreakerMp3",
				"score": 7,
				"time": 2676
			},
			{
				"rank": 2,
				"name": "Amnes1a",
				"score": 1,
				"time": 2606
			},
			{
				"rank": 3,
				"name": "We Own It/m3ry.jane",
				"score": 0,
				"time": 2552
			},
			........
		]
	},
	"top_players": {
		"i": {
			"total_players": 16,
			"total_pages": 1,
			"current_page": 1,
			"per_page": 20
		},
		"p": [
			{
				"rank": 1,
				"name": "vn~r0cky",
				"score": 47,
				"time": 2313
			},
			{
				"rank": 2,
				"name": "ManqkaBG",
				"score": 36,
				"time": 2514
			},
			{
				"rank": 3,
				"name": "vn~ver0nika",
				"score": 20,
				"time": 3313
			},
			........
		]
	}
}

Пример за използване чрез PHP (стъпка по стъпка)

1
За да използвате услугата трябва да поставите следващата функция някъде в горната част на уеб страницата си:

function GAMETRACKER_API_SERVER_INFO($server_id, $page = 1, $per_page = 20) 
{

	$url = 'https://gametracker.bg/api/server';
   
	$params = http_build_query(array(
		'id' => $server_id,
		'page' => $page,
		'start' => $per_page
	));
	  
	$ch = curl_init($url);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $params);
	$data = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	  
	$data = json_decode($data, true);
	  
	return $data;

}
Параметър Тип Задължителен Инфо
server_id integer да уникалният номер на сървъра (ID)
page integer не избор на страница от резултатите
per_page integer не избор за брой резултати на страница

2
Дефинирате променлива:

$server = GAMETRACKER_API_SERVER_INFO(1);  

3
Извеждате информацията там, където ви е необходима:

// извеждане на името на сървъра
echo $server['server']['details']['name'];
		
// извеждане на картата
echo $server['server']['details']['map']; 
     
// извеждане на онлайн играчите
// Rank 1 - Name Player - Score 40 - Time 200 ...
foreach($server['server']['players'] as $player)
{
	echo $player['rank'] . ' - ';
	echo $player['name'] . ' - ';
	echo $player['score'] . ' - ';
	echo $player['time'];
	echo '<br/>';
}
     
// извеждане на топ играчите
// Rank 1 - Name Player - Score 40 - Time 200 ...
foreach($server['top_players']['p'] as $player)
{
	echo $player['rank'] . ' - ';
	echo $player['name'] . ' - ';
	echo $player['score'] . ' - ';
	echo $player['time'];
	echo '<br/>';
} 

Всички полета са задължителни.
Потребителско име

Парола